تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


یک شبی مجنون نمازش را شکست....  

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه لیلا نشست   عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود   سجده ای زد بر لب درگاه او پر ز لیلا شد دل پر آه او   گفت یا رب از چه خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای   جام لیلا را به دستم داده ای وندر این بازی شکستم داده ای   نشتر عشقش به جانم می زنی دردم از لیلاست آنم می زنی   خسته ام زین عشق، دل خونم مکن من که مجنونم تو مجنونم مکن   مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو و لیلای تو … من نیستم   گفت: ای دی

ادامه مطلب  

خدا  

یک شبی مجنون نمازش را شکست .....بی وضو در کوچه ی لیلی نشست....گفت یا رب از چه خوارم کرده ای....بر صلیب عشق دارم زده ای....مرد این بازیچه دیگر نیستم....این تو و این لیلی تو،من نیستم! ...گفت ای دیوانه لیلی تو منم...دررگت،پنهان و پیدایت منم.....

ادامه مطلب  

عشق آمد دل آدم را مجنون کرد  

عشق آمد دل آدم را مجنون کرد در همان بدو ورود جگرش را خون کرد
جدال با عقل را از راه نرسیده آغاز نمود به خدا قسم سرشت آدم را بی قانون کرد
آدم، خسته از درد فراق، مانده از راه دراز زد عشق را در دل خود مدفون کرد
اشک مجنون زیر بار عشق در قلب مروارید شد و ریتم قلب را با مضمون کرد آ
دم عاشق زجهان بار گرانی بر بست این دُر نهان اورا ز خدا هزار بار ممنون کرد
من ماندم بین عشقی که دنیایم را میمون کرد یا ترک عشقی که عالم دینم بهشت را بدان مدیون کرد خدا بیامرزد

ادامه مطلب  

هییییی  

هنگامی که لیلی و مجنون ده ساله بودند روزی مجنون در مکتب خانه پشت سر لیلی نشسته بود . استاد سوالی را از لیلی پرسید ، لیلی جوابی نداد ، مجنون از پشت سر آهسته جواب را در گوش لیلی گفت اما لیلی هیچ نگفت . استاد دوباره سوال خود را پرسید و باز مجنون در گوش لیلی و باز لیلی هیچ نگفت و بعد از بار سوم استاد لیلی را خواند و چوب را بر پای لیلی بست و او را فلک کرد . لیلی گریه نکرد و هیچ نگفت. بعد از کلاس ، لیلی با پای کبود لنگ لنگ قدم بر می داشت که مجنون عصبانی دستش

ادامه مطلب  

شعرترکی (مجنون)  

اوتدا قلبیم یانیرالله  یارنجه بیگانه اولوب
  اوت تکی عشقی دوشوب کونلومه ویرانه اولوب 
گورنجه عشقی دوشوب باشیمه یارب بوگجه  
مجنوناکیمسه باخارسا دیب دیوانه اول
یارن اوزعشقی ادیب دور منی مجنون بیلیرم
اماحیف اولسون کی یاربیلمدی اخرددی دیوانه اولب  
                             مجنون

ادامه مطلب  

ای اهل عزا ماه محرم شده نزدیک...  

این حسین کیست که درقلب همه جا دارداین  همه عاشق دیوانه  و شیدا دارد
این حسین کیست که نام کرمش در دو سرااین چنین پیش خدا رتبهٔ اعلا دارد
این حسین کیست که از کشتن او چشم خدااشک خون از حرم عالم بالا دارد
این حسین کیست که در قتلگه کربُبَلارقص او در بر شمشیر تماشا دارد
این حسین کیست همان زینت دامان نبیازلب پاک نبی بوسهٔ زیبا دارد
این حسین کیست که در سلسلهٔ عرش خدااین همه از غم این داغ مُعَزّا دارد
@besalamtii

ادامه مطلب  

ناشناس  

مجنون
به  مجنون  گفت: روزی   ساربانی
چرا   بیهوده   در   صحرا   دوانی
اگر  با لیلی ات  بودت   سرو  كار
من  او   را   دیدمش  با  دیگری یار
سر زلفش به دست دیگران است
ترا  بیهوده  در  صحرا   دوان است
زگفت ساربان مجنون فغان  كرد
جوابش  این   رباعی   را   بیان كرد
درخت بی ثمر  هر   كس  نشاند
دوای  درد   مجنون  را  بداند
میان عاشق و معشوق رمزی است
چه   داند   آنكه    اشتر   می چراند
به مجنون گفت كآخر ای بد اختر
گناهی  از   محبت  نیست  بد ت

ادامه مطلب  

مجنون نیستم  

لیلا برو ! شرمنده ام مجنون سابق نیستمدیرآمدی و من دگر آن مرد عاشق نیستم
بعد تو بر زخم دل بس که نمک پاشیده اندمن حریف طعنه های این خلایق نیستم
نیمه شبها تا سحر صد بار مُردن ساده نیستخسته ام لحظه شمار این دقایق نیستم
کودک احساس را در خود به دار آویختمدرد این است با خودم همواره صادق نیستم
یک گلستان و دو گل آفت زده دردست بادسینه ام تنگ است و دنبال شقایق نیستم
این بماند که چه بود و چه گذشت بر من وَ تومن دگر در بند آن کشف حقایق نیستم
بعد تو لیلی مرا سن

ادامه مطلب  

دل نوشته مجنون  

دل درپی عشقی گذاشته ام که نه مبداش رامیدانم ونه میدانم مقصدش کجاست؟!یااصلاازکجاامده وآمدنش ازبهرچه است.وچه بلایی قراراستبرسرمن مجنون بیاید.
باخودقرارنهاده بودم که تازندگی درمن جاریست وعقلی برسرمن مجنون است عاشق نشوم اماچه چه کنم که عشق که ایدبردهوش دل فرزانه را.
عشق هم چو روح دربدن جاریست که نه بودنش رابه صراحت میتوان ونه نبودنش رامیتوان انکارکرد.
عشق واژه ای زیباست برای هرکس که بفهمدوان رادرک کندونه برای من مجنون که نه شناختمش ونه درکش

ادامه مطلب  

اگر شخصی موقعی که امام جماعت در رکوع است، اقتدا کند و به اندازه رکوع خم شود، ولی به رکوع نرسد، نماز  

 اگر شخصی موقعی که امام  جماعت در رکوع است، اقتدا کند و به اندازه رکوع خم شود، ولی به رکوع نرسد، نمازش صحیح است یا باطل؟ 1-حضرت امام خمینی  و آیت الله خامنه ای: نمازش به طور فرادا صحیح است و باید آن را تمام نماید.2-جضرات آیات عظام: سبحانی و مکارم شیرازی: نمازش را به طور فرادا تمام کند و بنابر احتیاط واجب اعاده نماید. 3-حضرت آیت الله سیستانی: می تواند نمازش را به نیت فرادا تمام کند یا برای رسیدن به رکعت بعد، نماز را قطع کند. 4-حضرت آیت الله صافی گلپا

ادامه مطلب  

دزد کیست ؟  

دزدی مرتبا به دهكده ای میزد، ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ دزد را یافتند، ﺷﺒﻴﻪ ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ! ﯾﮑﯽ گفت: ﺩﺯﺩ، ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ، ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎیش ﺷﺒﯿﻪ ﭼﮑﻤﻪ های ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ... ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ. ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ: ﻣﺮﺩﻡ! ﺩﺯﺩ، ﺧﻮﺩ ﮐﺪﺧﺪﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﺯﺩند ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻪﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ، ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﯾﻮﺍﻧ

ادامه مطلب  

 

نگران نباش!
امشب هم
 مثل شب های قبل  برایت شعر میخوانم  
تا خوابت ببرد!
کنار هم نیستیم... درست!!!
اما دل های ما "بید"ی نیست
که  با باد این فاصله ها بلرزد!!!
دل های ما "مجنون" اند!
میدانی مجنون یعنی چه؟!!
یعنی هیچ فاصله ای نمیتواند  
دوست داشتن را از سر ما بیاندازد!!  

ادامه مطلب  

نماز  

پشت شیشه اتوبوس نوشته بود
ان الصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر
یعنی نماز، جلوی منکر و فحشا رو می گیره.
خیلی کد ساده و برّایی هست به نظرم
یعنی، مسلمونی که دچار منکر می شه، حالا می خواد غیبت باشه یا غضب، تهمت باشه یا تجاوز به حقوق بقیه،
هر منکری مرتکب می شه، فرق نداره، این نشونه اونه که نمازش هم به درد نخورده است!
چون اگه نمازش نماز بود، جلوی ارتکابشو به منکر می گرفت!
نمی ذاشت غیبت کنه. نمی ذاشت فضولی کنه. نمی ذاشت ...
نماز اگه می خونید، دنبال نتایجش ه

ادامه مطلب  

مجنون  

مجنون بی لیلی شدی
مجنون این وادی شدی
درکوچه ی عشق دربه در
مست وخراب وبی سمر
بی هوش ومدهوش وغریب
سرگشته ی آن دلفریب
گمگشته ی دوران تویی
بی سروبی سامان تویی
دنبال توهرلحظه من
درتاریخ میگردم همش
گمشده ای درعشق ومن
دنبال توهستم همش
پیدانشوای بی رغیب
این مردمان در ره عشق
خوب عشق بازی میکنند
مجنون عشق مجنون بی همتای من!
لیلی بی مانندتوپیدانشد ای جان من
لیلی دگردراین دیارپیدانمیشودغریب
بانوی قصه های مالیلی نمیشوندحبیب!
لیلی دگردرقصه هاست
مرده اس

ادامه مطلب  

شرح مجنون  

بوسه هایت طعم نعنا می دهدگر تو باشی عشق معنا می دهد
شعر من تعبیری از شرح تو شدشرحی از مجنون و لیلا می دهد
روزها وکوچه هاطی می شدندکوچه من را قول فردا می دهد
درخیالم دست در دست تو بوددست هایم بوی رویا می دهد
بامنی درظاهر و باطن نبود!!این دو رو طرح معما می دهد
آسمانم بی توتاریک وتهیستآسمان بانگ منادا می دهد
بوسه درمان ودوای درد منیار من قول مداوا می دهد ؟
#مهدی_نوروزی
http://telegram.me/mehdi_nowroozi

ادامه مطلب  

کاشکی باشه.کاشکی بشه....  

باید بپرسم از مادرم که هیچ وقت سر نمازش برای بابام دعا کرده تا بفهمم که توی خانواده ما این سنت هست که آدم با کسی که سر نمازش براش دعا کرده زندگی کنه .... یا نه کلا اینجوریه که یهو یکی میاد تو زندگیت که هیچوقت حتی نمیشناختیش و برای  داشتنش هیچ وقت خدا رو صدا نکردی .....

ادامه مطلب  

شهادت امام حسین (ع)  

این حسین کیست که درقلب همه جا دارد
این  همه عاشق دیوانه  و شیدا دارداین حسین کیست که نام کرمش در دو سرا
این چنین پیش خدا رتبهٔ اعلا دارداین حسین کیست که از کشتن او چشم خدا
اشک خون از حرم عالم بالا دارداین حسین کیست که در قتلگه کربُبَلا
رقص او در بر شمشیر تماشا دارداین حسین کیست همان زینت دامان نبی
ازلب پاک نبی بوسهٔ زیبا دارداین حسین کیست که در سلسلهٔ عرش خدا
این همه  از  غم این داغ  مُعَزّا  دارد

ادامه مطلب  

 

دزد_کیست
دزدی مرتبا به دهكده ای میزد، ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ دزد را یافتند، ﺷﺒﻴﻪ ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ! ﯾﮑﯽ گفت: ﺩﺯﺩ، ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ، ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎیش ﺷﺒﯿﻪ ﭼﮑﻤﻪ های ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ... ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ. ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ: ﻣﺮﺩﻡ! ﺩﺯﺩ، ﺧﻮﺩ ﮐﺪﺧﺪﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﺯﺩند ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﮐﺪﺧﺪﺍ ﺑﻪﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ، ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩ

ادامه مطلب  

یک شبی.....  

یک شبی مجنون نمازش را شکست
بی وضو در کوچه ی لیلا نشست
عشق آنشب مست مستش کرده بود
فارغ از جام الستش کرده بود
سجده ای زد بر لب درگاه او
پر ز لیلا شد دل پر درد او
گفت یارب از چه خوارم کرده ای؟
بر صلیب عشق دارم کرده ای؟
جام لیلا را بدستم داده ای؟
وندر این بازی شکستم داده ای؟
نیشتر عشقش به جانم می زنی؟
دردم از لیلاست آنم می زنی؟
خسته ام زین عشق،دل خونم نکن
من که مجنونم،تو مجنونم نکن

ادامه مطلب  

وفاکردن وجفا دیدن رسم روزگاران است  

یارب,به هرکه من وفاکردم جفادیدم
جفادیدم ولکن من وفاکردم
وفاکردم وبخشیدم ز هرکه من جفادیدم
زبهربخششم گفتن که اوحتماخوشش آمد
ولکن کس ندانستس دراین مدت چه هادیدم 
من ازاین چشم خون آلودهزاران بارخندیدم 
ندانستند ز این خنده چه گریه هاکه من دیدم
خداوندا اراین مجنون شکوه هاکرده زین دنیا
مکن شکوه زاین مجنون تومیدانی چه هادیدم

ادامه مطلب  

شبيه مجنون...  

ترسم ك شبی شبیه لیلا بشویترسم بروی زیاد یك شب تو تنها بشوی... من ك نشوم یك دم از یاد تو دور...ترسم بروی مثال یك قطره ی اشك...آن شب ك منم مثال مجنون بشوم...ای وای ك از دوری تو من هم ،غم لیلا بكشم ...تو هم  ك از دوری من عاشقو شیدا بشوی...م.ح

ادامه مطلب  

 

کدوم کوه و کمر بوی تو داره یارکدوم ماه جلوه ی روی تو دارههمون ماهی که از قبله زند فریادنشون از داغ ابروی تو دارهمجنون نبودم مجنونم کردیاز شهر خودم بیرونم کردی یار
******
الا دختر که موهای تو بوره یاربه حموم می روی راه تو دورهبه حموم می روی زودی بیایی یارکه آتیش بر دلم مثل تنورهمجنون نبودم مجنونم کردیاز شهر خودم بیرون کردی یار
******
ستاره در هوا نقش زمینه یارخودم انگشتر و یارم نگینهخداوندا نگهدار نگین باشهکه یار اول و آخر همینهمجنون نبودم مجنونم

ادامه مطلب  

مجنون جلوم لنگ میندازه......  

اولین روزای عاشقی همه ادعای لیلی و مجنون/شیرین و فرهاد دارن...
دخترا میگن که از صد لیلی هم لیلی ترنو پسرا هم ادعاشون میاد مجنون جلوشون لنگ میندازه(این جمله رو خاص مخاطب خاصم گفتم,این جمله رو که یادته داودم؟!...)
اما.....
گذر زمان همه چیزو ثابت میکنه و حرف زبونو از حرف دل جدا میکنه...
اما تو بانوی من.....
تویی که گاهی از صداقت و عشق زیاد یادت میرود تویی که لیلی داستانی و اوست که باید مردانگی کندو مجنونت باشد...
فقط کافیست جایتان عوض شود تو مجنونش شوی و او

ادامه مطلب  

حکم نماز خواندن در کربلای معلی از نظر شکسته یا کامل خواندن چیست؟  

حکم نماز خواندن در کربلای معلی از نظر شکسته یا کامل خواندن چیست؟1- حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:مسافر میتواند در تمام روضه مبارکه حرم که از طرف بالاسر و پایین پا منتهی به پنجره ها و درها و رواق میشودو از پشت سر تا مسجد امتداد داردنمازش را تمام بخواند.2-حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:مسافر میتواند در حرم امام حسین نمازش را تمام بخواند.منظور از حرم قسمت زیر گنبدو رواق هاست.3- حضرت آیت الله العظمی سیستانی:مسافر میتواند در حرم امام حسین تا مقد

ادامه مطلب  

دلم گرفته  

در جستجو کسی هستم که شاید اصلا نبوده نه این که وجود خارجی نداشته باشد نه  وجود داشته اما نخواسته که باشد  جستجو  کسی  قلبم برای او  و قلبش برای من اما انگار ارزویست محال  اینکه کسی را بخواهی و بخواهد خواستن و خواسته شدن : یعنی  چیزی محال چیزی که حتی در افسانه لیلی و مجنون هم به نتیجه نرسید و انگار امدن این دو فعل در کنار هم یا نشدی یا حرااااام هست  لیلی میخواست و از قلب مجنون ندای خواسته شدن را میفهمید اما .... این بهترین حالت بود  ک ان هم نیز  ب

ادامه مطلب  

یاران غواص  

 
 
یاران عاشق آمدید ،چرا بی نشان آمدید 
 
دسته دسته کبوتر غریب با کاروان آمدید
 
جز اشک و آه ،نوحه ای به هدیه نبود
 
با استخوان شکسته با دل سوزان آمدید
 
سالها غواصان نیلی مجنون در زیر خاک
 
دست بسته از خاک به حال ما گریان آمدید 
 
در این تنگی نفس ببین غروب بی پایان را 
 
خود غرق مجنون لیک چه با طغیان آمدید 
 
دل سوخته مادران ز آتش هجر عزیزان
 
مرهمی بر دل خواهران ،شکر فراوان آمدید 
 
داغ عشقی که از فراقتان رهبرمان کشید 
 
با چفیه سفید به سامان د

ادامه مطلب  

شعرمن  

سلام دوستان این شعرشب قبل به ذهنم رسیدونوشتم وگذاشتمش تا شمانیزاستفاده کنید
نظریادتون نره
گرفتارعشقم ونباشدکارم جز این          که این عشق محول به حال وروز من است
ندارم گله ازنای وجدایی ها                   کین جدایی هاهم زاقبال من است
روی نتوان اورم به سوی چون تویی         تاکه این منیتی در روح وروان من است
گله ای نیست زعالمی که دشمنی به جان خرندمردمان    وفای عهدمرادشمنان گواه من است 
گرچون تویی باشد یارویاور ما                  نباشدگله ای گرف

ادامه مطلب  

شمس تبریزی  

در دل و جان خانه کردی عاقبت
 
هر دو را دیوانه کردی عاقبت
 
آمدی کاتش در این عالم زنی
 
وانگشتی تا نکردی عاقبت
 
ای ز عشقت عالمی ویران شده
 
قصد این ویرانه کردی عاقبت
 
من تو را مشغول می‌کردم دلا
 
یاد آن افسانه کردی عاقبت
 
عشق را بی‌خویش بردی در حرم
 
عقل را بیگانه کردی عاقبت
 
یا رسول الله ستون صبر را
 
استن حنانه کردی عاقبت
 
شمع عالم بود لطف چاره گر
 
شمع را پروانه کردی عاقبت
 
یک سرم این سوست یک سر سوی تو
 
دوسرم چون شانه کردی عاقبت
 
دانه‌ای

ادامه مطلب  

.............................  

روز تدفین بید مجنون بود لیلی از راه دور آمده بوددست ابن السلام در دستش تا لب تنگ گور آمده بود
 
از پس دیر سالها دوری لیلی باغ های انگوریبا سپید و بنفش شیپوری در پی نفخ صور آمده بود
 
هر دو گل را دو صبحدم بوسید، نفس سبز را به صور دمیددف زنان مرده از کفن برخاست محشر عشق و شور آمده بود
 
قلب ابن السلام  بند افتاد از لب لیلی آب قند افتادمُرد ابن السلام و محشر شد، بید بد در تنور آمده بود...
 
دست مجنون به گردن لیلی دست لیلی به گردن مجنوناز تماشای لیلی و

ادامه مطلب  

لیلا...  

یک شبی مجنون نمازش را شکستبی وضو در کوچه لیلا نشست   عشق آن شب مست مستش کرده بود فارغ از جام الستش کرده بود   سجده ای زد بر لب درگاه او پر ز لیلا شد دل پر آه او   گفت یا رب از چه خوارم کرده ای بر صلیب عشق دارم کرده ای   جام لیلا را به دستم داده ای وندر این بازی شکستم داده ای   نشتر عشقش به جانم می زنی دردم از لیلاست آنم می زنی   خسته ام زین عشق، دل خونم مکن من که مجنونم تو مجنونم مکن   مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو و لیلای تو … من نیستم   گفت: ای دیو

ادامه مطلب  

در جستجوی خویشتن  

هر آنکس خورد می رفت حال مستی
قبولش روزه را با می شکستن
خورد جامی به رنگ ارغوانی
که مستان بی خبر با هم نشستن
به سر حدی رسد فضل و کمالش
که عهد نا ثواب با حق شکستن
مکان و معبدش میخانه باشد
دگر زین حال به هیچ معبد نرفتن
ز تن ها بگذرد با خویشتن جمع
بجوید خویشتن در یک سر و تن
شی احیا و مسرور مست معشوق
می اش اشک است نمازش هم نوشتن

ادامه مطلب  

مجنون شهر گشتیم دیوانه نام ما شد  

سلام علی آل یاسین...
 
اندوه دل نگفتیم با یار ای دریغا آخر نشدمیسر، دیدار ای دریغا
مجنون شهرگشتیم ،دیوانه نام ما شد صد خفته یک ندیدیم ،بیدار ای دریغا
بردوش خود کشیدیم صدکوله بار هجران مقصد ندارد افسوس ، این بار ای دریغا
برخاک جایمان نیست،افلاک راهمان نیست سر گشته ایم وحیران ، در کار ای دریغا
ما متهم به عشقیم هجران سزای ما شد باید به هجر مانیم ، بی یار ای دریغا
از زهر هجر بر جان ،صد زخم مانده برجا باید چنین بمیریم ، بیمار ای دریغا  ....
 
التما

ادامه مطلب  

تقدیم به همه همشهریان خوبم  

نشتربه عـهد  عاشق شوریده  مجنون                     کـه اواز هجریارش بوده دلخونیـکی از  نـاصحان از  روی ظـاهر                      چوازعـشق وارادت بـوده طاهربه مجنون ازجهالت جمله ای گفت                      که ازآن گفتگو مجنون برآشفتبه ازلیلی دراین شهر است بسیار                       چرا مجنون اوگشتی توای  یار ؟به صحرا، سـُوته ای از آفتابست                        ازین رو چهره ی اودر حجابستجوابـش گفته تو فکرت بخوابست        

ادامه مطلب  

 

تو یه فیلمی پسره تعریف میکرد :" قبل نماز صبحش همه ی مارو بوسید بعد شروع کرد نماز خوندن . صبح که بیدار شدیم دیدیم هنوز سجده ی آخر نمازش تموم نشده . هیچ وقت هم تموم نشد.."الان چند ساله از دیدن اون فیلم میگذره . هنوزم وقتی مامانم نماز میخونه اگه یه دیقه بیشتر طول بکشه سجده ش ، هزار بار میمیرم .. :(( ❤️

ادامه مطلب  

خواهش  

شما کی هستید و این آشنا کیست که شما اینطور می‌گید. می‌شه معرفی کنید لطفا. شما رو به خدا اینقدر منو اذیت نکنید عزیزان. چرا اینقدر با روح و روان من بازی می‌کنید. یکی به من بگه اینجا چه خبره. مگه من چه گناهی به درگاه خدا کردم که اینقدر باید عذاب بکشم. لطفا معرفی کنید و بگید این آشنا که شما اینطوری گفتید کیست. منو راهنمایی کنید لطفا

ادامه مطلب  

نیاز و نماز ( 76 )  

بیرگجه مجنون نمازین قیلمادی
سویلدی دینیم نمازیم لیلادی 
عشق لیلا مجنونی اتمیشتی مست
توشموش الدن بیلمدی جام الست
سجده وردی لیلا نیدرگاهینین
ایلییه درمان اوركده اهینه 
سویله دی یارب نییه خوار ایله دین ؟
بیر بیله عشقه گرفتار ایله دین 
لیلا نین عشقیله وردین باده نی 
زاره گتدین سن منی افتادنی 
لیلانین عشقینن اوخ وردین منه 
پارچالاندیم عشقینه دوزدوم گنه 
من یورولدوم گل اورك قان ایتمه سن 
مجنونام دیوانه مجنون اینمه سن 
اوینامام دای عشقینن 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1